Starostwo Powiatowe » Zarz膮dzenia Starosty » 2007-2010
2007

Zarz膮dzenie nr 83/2007
w sprawie ustalenia limitu norm zu偶ytego paliwa dla samochod贸w osobowych Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 82/2007
w sprawie odwo艂ania Pe艂nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 81/2007
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 43/2005 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 30 wrze艣nia2005r. w sprawie okre艣lenia zasad korzystania z samochod贸w s艂u偶bowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2007
w sprawie wskazania kom贸rek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w 艁odzi, w kt贸rych prowadzone sa rejestry uchwa艂 Rady Powiatu i Zarz膮du Powiatu, wniosk贸w i opinii komisji Rady Powiatu, interpelacji i wniosk贸w radnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2007
w sprawie ustalenia wysokosci koszt贸w upomnienia skierowanego do zobowiazanego przed wszczeciem egzekucji administracyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2007
w sprawie szczeg贸艂owych zasad dotyczacych delegowania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w 艁odzi oraz zasad odbywania i rozliczania przez nich podr贸zy s艂u偶bowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2007
w sprawie ustalenia wysokosci niezbednego zapasu got贸wki w kasie w Starostwie Powiatowym w Lodzi od dnia 1 stycznia 2008r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sk艂adnik贸w majatkowych wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2007 roku, powo艂ania cz艂onk贸w Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w 艁odzi oraz powolania Zespol贸w spisowych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2007
zmieniajace Zarzadzenie Nr 20 I 2003 Starosty L贸dzkiego Wschodniego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powolania Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku w Powiecie L贸dzkim Wschodnim.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2007
W sprawie odwolania czlonka Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku w Powiecie L贸dzkim Wschodnim.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2007
w sprawie powo艂ania Przewodniczacego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w 艁odzi.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2007
W sprawie uzupelnienia skladu osobowego czlonk贸w Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci dla Powiatu L贸dzkiego Wschodniego i Powiatu Zgierskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2007
w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze - Kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu (1 etat)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2007
w sprawie powolania komisji do fizycznego zniszczenia anulowanych druk贸w scislego zarachowania ewidencjonowanych w Wydziale Finansowo - Ksiegowym Starostwa Powiatowego w Lodzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w Lodzi na dzien 26 listopada 2007r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2007
w sprawie powolania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lodzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2007
w sprawie powolania komisji do oszacowania wartosci plyt chodnikowych betonowych powstalych przy realizacji inwestycji "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E w Gminie Andrespol" w celu przekazania Gminie Andrespol.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2007
w sprawie okreslenia zasad przyznania pracownikom Starostwa Powiatowego w Lodzi i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego bon贸w towarowych z okazji Swiat Bozego Narodzenia w 2007 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2007 (utrata mocy)
w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Lodzi upowaznionych do akceptacji dokument贸w finansowo - ksiegowych w Starostwie Powiatowym w Lodzi.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2007
w sprawie ustalenia instrukcji postepowania w zakresie przeciwdzialania wprowadzania do obrotu finansowego wartosci majatkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych zr贸del oraz przeciwdzialania finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Lodzi i w jednostkach organizacyjnych powiatu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2007
w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Lodzi upowaznionych do odbioru i podpisu faktur, faktur i not korygujacych oraz rachunk贸w wystawianych na Starostwo Powiatowe w Lodzi i na powiat l贸dzki wschodni
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2007
w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Lodzi upowaznionych do pobierania i rozliczania zaliczek na podr贸ze sluzbowe, zakup material贸w, towar贸w i uslug
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2007
w sprawie upowaznienia pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Lodzi do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujacych VAT
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2007
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dormansowania przez pracodawce zakupu okular贸w korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2007
o zmianie Zarzadzenia Nr 36/2005 Starosty L贸dzkiego Wschodniego z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie okreslenia sposobu korzystania ze sluzbowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w Lodzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2007
w sprawie zmiany Zarzadzenio.Nr 21/2002 Starosty L贸dzkiego Wschodniego z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie wydawania pracownikom profilaktycznych posilk贸w i napoj贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2007
w sprawie powolania komisji odbioru koncowego zam贸wienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2919E Stefan贸w - Dlugie, odcinek o dlugosci 931 m w gminie Koluszki".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2007
w sprawie powolania komisji odbioru koncowego zam贸wienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186 E - ul. Gl贸wnej w Bukowcu w gminie Nowosolna na odcinku 1200 m - etap II od km 0+400 do km 0+800" .
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2007
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnetrznej w Starostwie Powiatowym w Lodzi na 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieczeci i stempli oraz likwidacji nieaktualnych pieczeci i stempli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2007 (utrata mocy)
w sprawie okreslenia sposobu korzystania z telefon贸w kom贸rkowych przez kierownik贸w jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2007
w sprawie upowaznienia do kontroli w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2007
w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia ogl臋dzin 艣rodk贸w trwa艂ych i pozosta艂ych 艣rodk贸w trwa艂ych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji do fizycznego zniszczenia anulowanych druk贸w 艣cis艂ego zarachowania ewidencjonowanych w Wydziale Finansowo-Ksi臋gowym Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2007
w sprawie upowa偶nienia do kontroli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2007
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w Domu Pomocy Spo艂ecznej dla os贸b przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w roku 2007.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w Lodzi na dzien 1 pazdziernika 2007r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2007
w sprawie ustalenia planu kont srodk贸w pomocowych dla projektu nr Z/2.10/I/1.1.1/34/05 w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2912E (24156) w gminie Andrespol"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2007
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Starostwie Powiatowym w 艁odzi na dzie艅 26 wrze艣nia 2007 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2007
W sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze - ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu (1 etat) w Referacie Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2007
zmieniajace Zarzadzenie Nr 40/2005 Starosty L贸dzkiego Wschodniego z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Lodzi upowaznionych do akceptacji dokument贸w pod wzgledem merytorycznym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2007
zmieniajace Zarzadzenie Nr 39/2005 Starosty L贸dzkiego Wschodniego z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Lodzi upowaznionych do odbioru i podpisu faktur oraz rachunk贸w wystawianych na Starostwo Powiatowe w Lodzi.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2007
o zmianie Zarzadzenia Nr 36/2005 Starosty L贸dzkiego Wschodniego z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie okreslenia sposobu korzystania ze s艂uzbowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2007
w sprawie powolania Powiatowej Spolecz~ej Rady do Spraw Os贸b Niepelnosprawnych na II - ga kadencj臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2007
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu sprawdzaj膮cego w przyj臋tych rozwi膮zaniach umiej臋tno艣ci kierowania wykonywaniem zada艅 obronnych w nietypowych jednostkach samorz膮dowych powiatu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds.administracyjnych (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds.Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu (1 etat) w Referacie Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds.budownictwa w Referacie Budownictwa w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, stanowisko pracy w Br贸jcach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - stanowisko ds. informatycznych w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2007
w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w 艁odzi upowa偶nionych do odbioru i podpisu faktur oraz rachunk贸w wystawianych na Starostwo Powiatowe w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2007
W sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia nboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Naczelnik Wydzia艂u Organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds.Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu (1 etat) w Referacie Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds. inwestycji (1/2 etatu) w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds. administracyjno-gospodarczych (1etat) w Wydziale Organizacyjnym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2007
w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik贸w Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2007
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przez pracodawc臋 zakupu okular贸w koryguj膮cych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji do dokanania podzia艂u posiadanych w depozycie dokument贸w z wybor贸w do rady powiatu 艂贸dzkiego wschodniego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - stanowisko ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia nbaboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds. obs艂ugi sekretariatu (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - Pe艂nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2007
w sprawie zmiany REgulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w brzmieniu ustalonym Zarz膮dzeniem nr 14/2005 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2007
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 6/2007 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie powo艂ania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2007
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 8/2004 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 23 marca 2004r. w sprawie utworzenia pionu ochrony i wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej, zmienione Zarz膮dzeniem Nr 1/2005 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 3 stycznia 2005r. zmieniaj膮cym Zarz膮dzenie w sprawie utworzenia pionu ochrony i wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2007
o zmianie zarz膮dzenie nr 36/2005 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystanie ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi zmienionego zarz膮dzeniem nr 37/2006 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi zmienionego zarz膮dzeniem nr 3/2007 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi zmienionego zarz膮dzeniem nr 14/2007 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystanie ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - Podinspektora w Wydziale Polityki Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2007
w sprawie ustalenia Regulaminu Starostwa Powiatowego w 艁odzi na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2007
w sprawie sposobu rozliczania i zasad rejestrowania wyjazd贸w s艂u偶bowych na obszarze kraju kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2007
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. gospodarstwa pomocniczego dzia艂aj膮cego przy Starostwie Powiatowym w 艁odzi - Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do wyboru najlepszych prac z艂o偶onych na konkurs "Kiedy dzwoni臋 po stra偶 po偶arn膮".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2007
o zmianie zarz膮dzenia nr 36/2005 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi zmienionego zarz膮dzeniem nr 37/2006 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi zmienionego zarz膮dzeniem 3/2007 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze: Inspektora w Referacie Budownictwa w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami w Br贸jcach oraz Inspektora w Referacie Budownictwa w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami w Tuszynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2007
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 40/2005 Starosty 艁odzkiego Wschodniego z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w 艁odzi upowa偶nionych do akceptacji dokument贸w pod wzgl臋dem merytorycznym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2007
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 39/2005 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu pracownik贸w Starostwa Powiatowego w 艁odzi upowa偶nionych do odbioru i podpisu faktur oraz rachunk贸w wystawianych na Starostwo Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - ds. BHP (1/4 etatu)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2007
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 20/2003 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 24 lipca 2003 w sprawie powo艂ania Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim, zmienione Zarz膮dzeniem Nr 24/2004 Starosty 艁odzkiego Wschodniego z dnia 18 listopada 2004r. zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 20/2003 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie powo艂ania Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim, zmienione Zarz膮dzeniem Nr 38/2005 Starosty 艁odzkiego Wschodniego z dnia 25 sierpnia 2005r. zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 20/2003 Starosty 艁odzkiego Wschodniego z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie Powo艂ania Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2007
w sprawie 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej na terenie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w roku 2007
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2007
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w Domach Pomocy Spo艂ecznej na terenie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego w roku 2007
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2007 (utrata mocy)
w sprawie powo艂ania Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - Inspektora w niepe艂nym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu w Referacie Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2007
w sprawie powo艂ania przedstawiciela pracownik贸w do konsultowania z pracodawc膮 wszystkich dzia艂a艅 zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2007
o zmianie zarz膮dzenia nr 36/2006 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi zmienionego zarz膮dzeniem 37/2006 w sprawie okre艣lenia sposobu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych w Starostwie Powiatowym w 艁odzi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2007
w sprawie ustalenia wysoko艣ci koszt贸w upomnienia skierowanego do zobowi膮zanego przed wszcz臋ciem egzekucji administracyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze - Kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w 艁odzi
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4797182
Projekt, Wykonanie i Utrzymanie Internet-Info Sp. z o.o.
www.i-info.pl